Förra veckan medverkade jag i en workshop i projektormappning, det var lärorikt och resulterade i ett par oväntade men mycket bra kontakter in på mitt ämne. Fick funderingar på att själv anordna workshop som ett sätt att samla in intresserat branschfolk och nätverka. I övrigt har veckan varit ganska trög, ekonomisk orolighet och konjunktursvacka kan man kanske skylla på, men det känns inte särdeles produktivt. Helgen gav dock bra arbete. Tiden rusat snabbt framåt nyår och detaljplanering läggs successivt inför offentliggörandet av styrsystemet.