Tekniktesterna har fortgått under veckan. Det är många moment, funktioner och variabler som ska kombineras och testas, så excelarken ställs på hög… Än så länge fungerar dock nästan allt över förväntan, en del faktorer tar dock längre tid att testa grundligt. Ett simulant arbete är att bygga upp kontakt med tillverkare av andra styrsystem på mjukvarusidan, för att i framtiden möjliggöra kompatibilitet och öka möjlig marknadsbredd. Måste lägga lite mer tid på sälj i veckan, utan ständiga inkomster blir det snabbt svårt att driva ett så kostsamt utvecklingsprojekt. Har funderat ytligt på att ta in extra personal för att täcka sälj-delen bättre, det är inte min specialitet. Att våga outsourca till någon som är bättre på det området leder förhoppningsvis till lägre alternativkostnader.