Market research i London visade att staden har en hel del cyklar men att väldigt få använder cykelkorgar. Så vi får koncentrera oss på den Svenska och Danska marknaden i närmaste framtid. Sista två veckor har vi kontaktat över 350 företag och vi har fått både en del nej och en del som var intresserade att använda cykelkorgskyddet som deras marknadsföringskanal. Nästa vecka kommer att ge svar om hur stora kampanjer det kommer att bli från dem som är intresserade.