Det viktigaste biten i kampen om att överleva som nystartat företag är att få nya kunder så klart. Den här veckan har vi kontaktat över 150 företag och vi har fått en hel del bra respons. Vi skickade massor av prototyper så att de kan se produkten i verkligheten och inte bara på bild. Idag åker jag till London för att göra en market research där och se om det kan vara en marknad att expandera vidare på. Jag måste kolla upp om det är samma sort cykelkorgar som används samt hur stor andel cyklar som har korgar.
Det blir riktig spännande!