Den här veckans utvecklings/testnings-arbete har fått pausa för ett tidskrävande laser-uppdrag i mitten på veckan. Men det är bra att komma ut och använda utrustningen, inte minst eftersom det skapar inkomst, kontakter och referensmaterial. Helgen kommer att användas till redigering av film-materialet från evenemanget. Erfarenhet har lärt mig att ett välproducerat referensmaterial kan vara väldigt användbart vid förhandlingssituationer. Hann även med tre mötet i veckan som förhoppningsvis leder till intressanta framtida uppdrag.