Idag har vi i atmosfärhus delat upp oss; Torbjörn är i Halmstad och tar hand om de nyinflyttade i fastigheten samt besiktigar lägenheterna och jag är på kontoret och kartlägger samtliga detaljplaner i de kommuner där vi har planer att bygga.

En detaljplan är gott och gott juridiska bestämmelser för vad man får bygga i en stad samt utformning osv. Vanligtvis när vi arbetar studerar vi detaljplaner för att sedan ta fram utformningar på lägenheter som stämmer överrens med rådande detaljplaner. Materialet och visualiseringen presenteras sedan för intressenterna.

Fint!

/ Oscar