Hej

Industriellt bostadsbyggande är medlet för att uppnå hög kvalitet och lägre produktionskostnader i den traditionella byggbranschen. En del i att effektivisera processen är att rationalisera projekteringen genom att skapa rätt plattformar och kommunikationsverktyg. Kommunikationen är av väsentlig del i processen eftersom producenter, kunder och beställare befinner sig på olika geografiska områden med olika intentioner och bakgrunder. Med rätt plattform skapas ett gemensamt språk som blir betydande för en friktionsfri process.

Företagen i inkubatorn ekar med sin frånvaro. En eloge till AppInMed som ständigt jobbar hårt med nya lösningar!

Annars allt väl!

Fridens,

Oscar