Numera har alla företag med självaktning en vision, mission och värderingar. På GeoSignage har vi några saker som vi tycker är viktiga:

  • Internt drivna, externt medvetna. Vi vet vad vi vill göra och vi ser att vi har en egen niche. Det är bra att hålla koll på konkurrensen, men konkurrensen definierar inte oss. Vi försöker springa framför konkurrenterna, snarare än att navigera mellan dem.

  • Professionella. Vi är ett ungt företag, men vi vill göra ett etablerat intryck. Vi ska alltid vara korrekta och inge förtroende. Vi vet mycket och kan vår bransch väl, men när vi inte vet något medger vi det snarare än att försöka dölja det.

  • Uppfinner inte hjulet igen. Vi är unika för att vi förstår kollektivtrafikens behov kring infotainment. Däremot är flera byggstenar i lösningen på dessa behov redan utvecklade och i de fallen använder vi hellre öppen källkod och färdigskrivna bibliotek snarare än att skriva egen kod. Det gör att vi kan fokusera våra resurser på de unika delarna i vårt erbjudande.

Vad tycker du är viktigt i ditt företag?