Hej alla glada!

Idag gör jag klart ett program för handlingsplaner som beskriver förvaltningen generellt och vad som utförts de senaste åren samt en framtida plan för planerat underhåll. Det viktiga med ett sådant program är att jag får en överblick över förvaltning och drift och kan då urskilja negativa variationer och följa upp dessa. Samtidigt underlättar det för samtliga partner när årets hyresförhandlingar sker.

Salve,

Oscar