Att ha tydliga mål med sin verksamhet och sträva efter dem med återkommande fasta moment och möten är viktigt för att behålla effektiviteten och fokus. I Yoodo har vi alltid minst två ledningsgruppsmöten i veckan, ett på telefon och fysiskt på vårt nya tillhåll i Malmö city. Det finns mycket man kan stämma av via luren med det finns samtidigt mycket som blir så mycket bättre av att träffas alla samtidigt och gå igenom en massa detaljer som kräver fysisk närvaro.

För stunden jobbar vi mycket med de frames som skall lägga grunden till Yoodo 2.0. Som seden säger väljer även vi att hoppa över ett steg och gå direkt på Yoodo 2.0 och det känns verkligen spännande. Att i detalj skissa upp allt, och då menar jag precis allt i frames innan man implementerar tekniken och lägger på kläderna (siten’s design) är något vi lärt oss från arbetet med Yoodo Beta. I slutänden besparas då otroligt mycket tid och resultatet blir kraftfullt!

På återhörande

Sven