Augusti har varit väldigt produktivt så här långt! Hemsidans struktur börjar bli klar, förberedelserna inför höstresa österut likaså, och jag har dessutom knutit nya intressanta kontakter både här och där. Projektet har ’förgrenats’ efter värdefull input och ständigt pågående bollande, och numera kan det sägas ha två huvudinriktningar (men båda kopplade till syftet att främja en socialt ansvarstagande form av resande i regionen). I processen har också nätverket av engagerade vidgats! Mycket roligt.