Denna vecka tänkte vi på GeoSignage bjuda på en genomgång av kollektivtrafikens olika aktörer. De flesta känner till Skånetrafiken, men det är nog inte alla som vet att Skånetrafiken själva inte kör några bussar, utan det gör bussoperatörer som Bergkvarabuss och Veolia Transport. Kollektivtrafikbranschen skiljer sig från land till land, men nedanstående aktörer är oftast representerade i någon mening:

Huvudmän: Organisation som upphandlar kollektivtrafik från operatörer, på uppdrag av och med finansiering från den offentliga förvaltningen, t.ex. Skånetrafiken, Transport for London.

Mediabolag: Företag som säljer reklam och/eller redaktionellt innehåll såsom nyheter, underhållning och väder, t.ex. Clear Channel, TV4. I de fall där huvudmännen tillåter reklam sköter oftast mediabolagen all logistik kring detta.

Operatörer: Företag som kör, underhåller och äger fordon i kollektivtrafiken, t.ex. Nobina, Veolia Transport. Om operatörerna kör på uppdrag av huvudmännen får de ibland del av biljettintäkterna och det förekommer även viten och belöningar för olika grader av resenärsnöjdhet och andra kvalitetsfaktorer. Det finns även operatörer som kör helt i egen regi, t.ex. Bus4you och Swebus Express.

Resenärer: De som utnyttjar och finansierar kollektivtrafiken, direkt genom biljettintäkter och indirekt genom skattemedel och konsumtion av reklam.

Systemleverantörer: Företag som levererar hårdvara, mjukvara, system och teknik till kollektivtrafiken, såsom driftlednings-, trafikplanerings-, och realtidssystem, t.ex. Trivector, Mobitec.

För oss på GeoSignage är det viktigt att förstå samtliga aktörer inom kollektivtrafiken, för infotainment är något som angår alla.