Yoodo är just nu inne i en mycket intensiv period där vi försöker rannsaka oss själva och svara på frågorna; Vilket värde skapar vi egentligen för våra användare, vad är det som våra kunder efterfrågar, vilka befintliga funktioner är nödvändiga och vad är kärnan i vår produkt. Det är fantastiskt spännande, nyttigt och roligt arbete. I höst kommer vi lämna beta-stadiet och släppa Yoodo 1.0 och då skall vi verkligen ha en produkt som löser våra användares behov, allt annat är sekundärt.

Vi vill att tjänsten skall kunna nyttjas av såväl privatpersoner och företag och genom Yoodo skall man kunna finna och skapa samarbeten både på ideel basis, mot andelar i startupbolag, på fasta projektkostnader så väl som rullande konsulttimmar. Vi vill öppna upp, inte stänga in och ge mer frihet åt våra användare. För att uppnå detta vänder och vrider vi på alla möjligheter där är och jag är övertygad om att det kommer blir riktigt riktigt bra.

Så är kan det se ut på arbetsgolvet från sittande position:

Vänligen

Sven