Funktionste jobbar vidare mot nya mål och möjligheter.
Vi tittar idag på olika lösningar för att ta oss in i på nya marknader med samma produkt, men i annorlunda förpackning.
Vi har märkt att vårt te är väldigt uppskattat på caféer där kunden kan konsumera teet på plats. Vi har dock idag tyvärr ingen bra lösning med engångsförpackningar. Dagens löste fungerar bra på café där personalen eller kunden själva kan ta löste, men på restauranger och i ”snabbcaféer” är detta inte lika smidigt.
Vi jobbar därför nu med att ta fram en innovativ och smidig lösning som speglar samma anda som funktionste gör idag med en känsla av innovation och kvalitet.