Sommaren är en tid då jag och min kollega brukar jobba ikapp med vårt andra bolag. Alla de saker vi under året skjutit upp förs nu upp på agendan. Det mesta handlar om förvaltningsarbeten, mer eller mindre omfattande. Den här sommaren har vi en del nya inflyttningar och parallellt med dessa brukar vi renovera lägenheterna. I år skall vi även bygga en ny lägenhet i fastigheten.

Gällande Atmosfärhus arbetar vi för närvarande med de prospekt som skall presenteras för kommunledningar i mitten av augusti. Vi utvecklar även de planlösningar och ritningar som skall presenteras för våra producenter i början av september. Allt gott i värmen!

Fridens,

Oscar