Leapfrogstiden börjar gå mot sitt slut och det är dags att blicka framåt. Dollar Cred gör det genom att börja arbeta med en road map för fortsatt utveckling. Vilken funktionalitet ska finnas i olika utvecklingssteg, vilka beroenden har funktionerna, vilka kompetenser krävs och hur lång tid tar de i anspråk?

Användarens upplevelse av själva Cred-knappen känns nu smidig och det finns designs för hur hemsidan ska se ut och kunna ge värde som portal för rekommenderat innehåll. En lärdom är att det går att mata in hur mycket funktioner som helst, men man måste hela tiden tänka över vad det är som egentligen är kärnan. Användarna kommer inte sakna sådant som inte finns, men om de inte förstår sådant som finns så skapar man problem. Dollar Cred handlar i grunden bara om att kunna donera små summor på ett enkelt sätt. Resten är en förpackning för att göra det mer engagerande.