Med ett projekt som detta när man bygger och uppfinner något som inte finns på marknaden så gäller det att vara kreativ och hitta nya lösningar hela tiden.

Allt blir verkligen inte som man planerade utan ibland så går det inte att få tag på en viss del, trots att man finkammar hela världen och då får man improvisera och lösa det på nåt annat sätt.
I andra fall så hittar man en ännu bättre lösning än man planerade, som gör att och det både blir enklare att bygga och mer hållbart och bättre.

Nu i veckan så har jag köpt ännu mer grejer till prototypen och vi är även klara med elsystemet som vi nu i veckan skall programmera färdigt och börja utvärdera.

Jag kommer även göra några fler nya inköp och köpa lite utrustning för att testa och utvärdera prototypen.