Efter en tids funderande och diskussioner med insiktsfulla människor har jag bestämt mig för att fokusera på att utveckla en prototyp för Dollar Cred, snarare än att jaga investerare. Jag har fått reaktionen ”jättebra idé, men du har ingen produkt” och en prototyp är ett naturligt första steg på vägen från idé till verklighet.

Vidare har internetanvändare ett väldigt kort uppmärksamhetsspann, så även om jag lyckas få intresse för idén kommer jag tappa många anhängare om de inte kan börja använda Dollar Cred, eller åtminstone testa knappen. Efter viss beslutsvånda så blir det nu fokus på utveckling och det känns riktigt kul!

Så här är det nog ofta som entreprenör, att man har en tanke om hur man ska göra något och sen så pratar man runt lite och får ett annat perspektiv och byter inriktning. Även om vägvalet justerats är uppdraget oförändrat: att öka mängden donationer till välgörande ändamål!