Blog Image

Leapfrogs

Om bloggen

Leapfrogs vill följa alla beviljade entreprenörer och deras affärsidéer och denna blogg är ett verktyg för det. Samtliga personer som tar emot en Grodcheck kommer själva att berätta vad som händer och vilka utmaningar och framgångar de är med om.

Hälsar Projektgruppen för Leapfrogs

Fokus: Produktutveckling

Dollar Cred Posted on mån, juni 11, 2012 17:18:18

Efter en tids funderande och diskussioner med insiktsfulla människor har jag bestämt mig för att fokusera på att utveckla en prototyp för Dollar Cred, snarare än att jaga investerare. Jag har fått reaktionen ”jättebra idé, men du har ingen produkt” och en prototyp är ett naturligt första steg på vägen från idé till verklighet.

Vidare har internetanvändare ett väldigt kort uppmärksamhetsspann, så även om jag lyckas få intresse för idén kommer jag tappa många anhängare om de inte kan börja använda Dollar Cred, eller åtminstone testa knappen. Efter viss beslutsvånda så blir det nu fokus på utveckling och det känns riktigt kul!

Så här är det nog ofta som entreprenör, att man har en tanke om hur man ska göra något och sen så pratar man runt lite och får ett annat perspektiv och byter inriktning. Även om vägvalet justerats är uppdraget oförändrat: att öka mängden donationer till välgörande ändamål!Buried in documentation

The Horror at MS Aurora Posted on mån, juni 11, 2012 15:50:01

The past two-three weeks have been
hectic, to say the least. Basically all our time have gone to two
things – finishing the prototype/demo, and concentrating hard on
writing pitch documents, treatments, and other documents on the
business side.

12 O’clock Studios attended the
excellent Nordic Game Conference ( http://nordicgame.com/
). Its not your typical conference – its a complete mash-up
between business, pleasure, and education. We went with the main
intent of finding and pitching our product for publishers for
long-term relationships, as well as meeting other game companies and
build a strong network – the saying goes that you’re only as big as
your network. One of the greatest things we signed up on was called
Pitch and Match. It is basically a match making service for business
meetings. We signed up and got to meet a dozen different companies –
publishers, tool and tech developers, venture capitalists, and
distributors. A full day, packed with 30minute pitch meetings was
extremely fun, but also very tiring. We got really good response on
our product – and some very good constructive criticism. Much of
the criticism was very uplifting to hear and opened up some good
questions that we have put our bright minds to figuring out. The best
feeling we had was after the conference when we discussed our
meetings and realised that every meeting had given us something –
either some form of insight, some criticism to our idea, or actual
business to follow up on. It was a fantastic feeling. We also
attended a very nice networking mingle called the Nordic – Canada
Partnership Mingle. It was an open invitation to seek out
partnerships with studios in Canada. This is something that we will
look into in the coming weeks.

When we returned we had our hands full
juggling follow up mails and properly documenting all the feedback we
received into some sort of manageable pile. We have been going at it
since we returned. We have managed to not only set up all our
internal documentation in a nice manner, but also collect all the
pitching material we are going to send out – hopefully later this
week – and while we were documenting we wrapped up all our initial
documentation for our next product as well. It has felt strange
taking time from actual game development. I think its good to come
out and do different things, least of all to get some perspective on
what you are doing at work. It is like being so zoomed in into a
speciality that you start living in a bubble. Bursting that bubble
has been a pure pleasure. Oh, and we got a hold of a dozen old
computers that were building into a render farm for when we simulate
realistic lighting during development – next week we’ll take it for
a spin!

I’ve also been reading some books that
I’d like to recommend. Eric Ries fantastic “The Lean Startup” (
amzn.to/GHlebV), and Karen Berman
and Joe Knights “Financial Intelligence” ( amzn.to/Li0tE1 ).

More on Lean in another post.Responsive architecture

Nordic Mobile Solutions AB Posted on mån, juni 11, 2012 13:36:31

Hello!

Idag är det måndag och det är dags att sätta igång med en ny vecka och många spännande uppdrag kommer att beslutas om denna vecka!

Vi arbetar ständigt med att försöka tillgodose de behov som våra kunder har när de kommer till oss. Detta är en utmaning som vi försöker hantera på bästa sätt genom att alltid erbjuda de smartaste och modernaste teknikerna.

I och med att det mobila användandet ständigt ökar, ökar även pressen på utvecklare från företag som vill erbjuda en mobilvänlig upplevelse. Tidigare har fokus legat på så kallade mobil sites där mobila besökare omdirigeras till en mobil hemsida. Denna teknik kräver således två olika hemsidor vilket kan vara jobbigt när det handlar om vilket innehåll som ska skalas bort från den mobila hemsidan för att inte bli för rörig etc..

Den nya tekniken som vi arbetar med kallas ofta för responsive web men jag tycker att det är med rättvisande med responsive web architecture eftersom det faktiskt handlar om hur sidans arkitektur ser ut. Tekniken gör webbsidor mer flexibla och istället för att ha två hemsidor med olika innehåll så kan den ”vanliga” hemsidan anpassa sig till en mindre skärmstorlek. För er som vill läsa mer kolla denna länken där Kevin Cornell skriver lite vettiga saker om fenomenet.

Take Care!Exciting week coming up!

InvivoPlay Posted on mån, juni 11, 2012 11:37:50

Two days
left. On Wednesday we will meet the Venture Cup jury in Gothenburg, who will
decide which of the 12 finalists have the best business plan in Sweden. I keep
going from excited to nervous, back to excited and then nervous again. Boy,
what an emotional rollercoaster I’m on! I am looking forward to the
presentation and the big event, where they will announce the winner. There is
going to be prizes decided by the jury but also one prize decided by the
audience. Don’t forget to vote for us here!

But that is
not the only exciting thing going on right now! Yesterday Tina left for a
business trip to US! She will spend the week in Washington and New York City,
meeting a lot of cool people. So to say the least, it’s an important and exciting week for
InvivoPlay!

I will keep
you updated on how everything turns out. Until then, stay happy at www.invivoplay.com!Marknadssituation

Atmosfärshus Posted on mån, juni 11, 2012 10:10:08

Hejsan

Mitt namn är Oscar Pressfeldt och tillsammans med min kollega Torbjörn Svensson driver jag fastighetsprojektet Atmosfärhus. Vi arbetar med att uppföra cirka 60 – 80 studentlägenheter i sydvästra Sverige där Atmosfärhus långsiktigt skall äga och förvalta bostäderna. Parallellt utvecklar vi ett nytt hyressättnigssystem som ger hyresgästen incitament till energi- och kostnadsbesparingar och som gynnar både hyresgäst, miljö och fastighetsägare.

Svensk bostadsbrist är som många vet
giltig i samtliga segment. Bakomliggande faktorer är många men för att hålla
mig kortfattad kantas den svenska
byggmarknaden av ett fåtal stora och väletablerade aktörer som
tillsammans står för en stor del av produktionen. Samtidigt
är den svenska hyresmarknaden kraftigt reglerad i hyreslagen vilket leder till
att marknaden för studentbostäder (och bostadsbyggande generellt) befinner sig i en svår låsning då
bruksvärdessystemet hämmar incitamenten för byggandet av hyresrätter. Oförmågan
för fastighetsbolagen att bestämma hyresnivån och därmed få marknadsmässig
avkastning leder odiskutabelt och bevisligen till en situation där byggandet av
bostadsrätter, där marknaden till större del bestämmer priset, prioriteras
framför hyresrätter.

För att möjliggöra ett byggande av hyresrätter är knepet att sänka uppförandekostnader utan att göra avkall på varken kvalitet, hållbarhet eller utformning. Detta sker genom industriell produktion! Genom
en standardiserad byggprocess uppnås målen med låga byggnationskostnader och leder
till en situation liknande bilindustrin där varje steg i processen optimeras.

Jag är nyss hemkommen från en affärsresa till Polen och skall i kommande inlägg berätta om mina erfarenheter av att arbeta tillsammans med polska, tyska och baltiska företag.

Tack Leapfrogs för ett, för så många, välbehövligt bidrag.

Fridens liljor!

Oscar PressfeldtJobgration – ett företag med höga visioner

Jobgration Posted on mån, juni 11, 2012 09:10:55

Hej!

Då detta är det första blogginlägget bör en introduktion av Jobgration vara på plats. Tillsammans med Alma Sanberg påbörjade jag arbetet med Jobgration för ett halvår sedan. Vi träffades på vår utbildning i entreprenörskap och delade ett intresse för socialt entrepenörskap. Vidare har vi båda ett stort intresse för integrationsfrågor och utfifrån våra tidigare erfarenheter skapade vi en affärsmodell som idag är grunden till Jobgration.

Jobgration startades med visionen att förbättra matchningen mellan svenska arbetsgivare och personer med internationell kompetens som befinner sig i Sverige. Det finns ett nuvarande och framtida behov på högkvalificerad personal samtidigt som många med utländsk bakgrund i Sverige har en akademisk utbildning. Trots detta befinner sig invandrare, internationella studenter och infödda svenskar med utländsk bakgrund i högre utsträckning utanför arbetsmarknaden och på positioner som de är överkvalificerade för. Statistiska undersökningar visar en framtida brist på bland annat vårdpersonal, civilingenjörer och IT-kompetens. Det saknas allså en aktörer som länkar samman dessa två parter, därför har Jobgration tagit sig an detta uppdrag. Vår långsiktiga vision är att skapa en attitydförändring där arbetsgivare inser värdet av att mångfald på sin arbetsplats i termer av produktivitet och affärsutveckling snarare än PR-trick. När man vågar anställa personer med rätt kompetens men som inte ännu har perfekt svenska eller har läst på universitet som för arbetsgivaren är okänt har vi lyckats.

Ni kan följa vår väg mot detta mål under sommaren på denna blogg. Vi kommer uppdatera er om vilka aktiviteter som vi anordnar och arbetar med, en av mina personliga höjdpunkterna under sommaren som jag ser fram emot är Jobgrations deltagande i Almedalsveckan.

Varma hälsningar,

Kerstin Fredriksson