Som entreprenör är det bra att snabbt kunna utvärdera affärsidéer och i detta inlägg tänkte jag diskutera tre viktiga komponenter i en sådan utvärdering: Customer Pain, Value Proposition och Market Size. Eller på svenska, kundsmärta, värdeerbjudande och marknadsstorlek. Jag kommer att försöka applicera dem på Dollar Cred och hoppas sen att du som läser detta vill bidra med ett eget exempel!

När jag var utbytesstudent på University of California, Berkeley tog jag en kurs i Technology Entrepreneurship som leddes av Jon Burgstone. Efter sin MBA från Harvard medgrundade Burgstone SupplierMarket.com som såldes för $1,1 miljarder efter knappt ett år. Under den tiden jobbade han ofta 16 h/dag och han berättade att när han kom hem efter att ha undertecknat försäljningen kollapsade han på hallgolvet och det tog ett halvår innan han kände sig som en människa igen och orkade göra något. Nu är han VD för en investeringsfond och lärare på UC Berkeley.

Under kursen fick vi pitcha affärsidéer i flera omgångar, först individuellt (1 min elevator pitch) och sedan i gradvis större grupper. Pitchsteg nummer två var att beskriva kundsmärtan, värdeerbjudandet och marknadsstorleken på tre minuter.

Kundsmärta är ett kundbehov som skapar en hög grad av olust, t.ex. koffeinberoende, vilket är en kundsmärta som Starbucks löser. Burgstone menar att ett vanligt misstag bland entreprenörer är att inte identifiera den faktiska kundsmärtan och att den bör kunna beskrivas med max 5 ord. Värdeerbjudande är en beskrivning av värdet som skapas för kunden och vilken del av värdet vi kan behålla. T.ex. kanske en kaffedrickare värderar en Grande Soy Latte till $5. Om Starbucks kan producera den för $2 så skapar de ett värde på $3. Om de säljer den för $3,5 så behåller de $1,5 av det skapade värdet. Slutligen Marknadsstorlek handlar naturligtvis om (den totala) marknadens storlek, när den har mognat. Det viktiga är storleksordningen; ”it’s better to be approximately right, than precisely wrong”.

Hur ser jag på Dollar Cred då? Eftersom Dollar Cred är en non-profit blir värdeerbjudandet lite speciellt.

Kundsmärta: Krångligt att göra gott

Värdeerbjudande: Kundnyttan är välmående till följd av en god gärning, vilket egentligen är ovärderligt, men låt oss anta det är värt $5 vid en donation på $1. Transaktionskostnaden för donationen är ca $0,15.

Marknadsstorlek: 50 miljoner studenter och young professionals i USA och Västeuropa, som skulle kunna donera $350 miljoner per år via Dollar Cred (enligt en enkät där 31 % sa att de skulle använda Dollar Cred och donera i snitt $24 per år).

I Dollar Creds fall finns också andra kunder, framförallt som hemsidorna som hostar knappen och sponsorerna som bekostar verksamheten (innan den blir självfinansierad).

Vad tycker du, verkar ovanstående vettigt för Dollar Cred? Hur ser det ut för ditt projekt?