Förutom arbetsgruppen har Leapfrogs både en Referensgrupp och en Strategigrupp och den 4 april var det dags för Strategigruppsmöte.

Strategigruppen består av personer i innovationssystemet och deras uppgift är i detta projekt att tydliggöra kraven på framtidens innovationssytem när det gäller ungas innovationskraft.

Här är Leapfrogs ett viktigt verktyg. Under och efter 2012 kommer Leapfrogs att följas av en forskare för att vi i framtiden ska veta på vilket sätt det är bäst och mest effektivt att ge stöd åt unga entreprenörer så att deras egna eller någon annans idé kan växa och bli bärkraftig. Vad gör Leapfrogs för skillnad? Om det gör skillnad vill säga. Det får vi förhoppningsvis veta efter 2012.

Strategigruppen består av:

– Per Eriksson, rektor Lunds Universitet

– Eva Engqvist, vice rektor Malmö Högskola

– Linus Wiebe, innovationsdirektör LUIS

– Helene Vogelmann, Innovationsexpert LUIS

– Sandra Olsson, näringslivsutvecklare Region
Skåne

– Bodil Rosvall, vd MINC

– Rickard Mosell, vd Ideon Innovation

– Per Persson, näringslivschef Lunds kommun

– samt arbetsgruppen Mikaela Färnqvist, Sven Olsson och Kajsa Bengtsson.